Varslingstjeneste for NorSea med datterselskaper

Velkommen til vår varslingstjeneste, som driftes av BDO AS.

Alle ansatte og innleide medarbeidere i NorSea, NorSeas datterselskaper, samt forretningsforbindelser kan varsle om kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom denne varslingstjenesten. Varslene mottas av Compliance Manager i NorSea.

Dersom du ønsker at vi skal ha mulighet til å kontakte deg, må du oppgi din kontaktinformasjon. Det vil da være enklere å kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.

English version