Åpenhet og varsling av kritikkverdige forhold

Svensk version

I Betonmast ønsker vi å ha en kultur preget av åpenhet og trygghet. Vårt mål er å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den presterer og leverer gode resultater på en ansvarlig måte. Vi tar varsler på alvor, og det er trygt å varsle til Betonmast.

Dersom du har mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold, kan dette rapporteres her. Tjenesten betjenes av BDO og oppfyller alle krav til personvern, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Eksempler på varsler om kritikkverdige forhold er mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, rusmisbruk, og mistanke om økonomiske misligheter (herunder mistanke om underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, anskaffelser, økonomisk utroskap m.m.)

Forhold som f.eks. utilfredshet med lønnsforhold, samarbeidsproblemer osv. bør rapporteres via tjenestevei, med nærmeste leder eller HR.

Takk for at du bruker vår varslingstjeneste.