Varslingstjeneste

for Romerike Avfallsforedling IKS

Velkommen til vår varslingstjeneste. Varslingstjenesten gjelder for ansatte og innleide i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Varslingstjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.
Informasjon til deg som skal varsle

Dersom du ønsker at de som følger opp varselet skal ha mulighet til å kontakte deg, må du oppgi navn og telefonnummer eller e-postadresse. Du vil da også kunne motta tilbakemelding på ditt varsel.

Du kan velge å være anonym overfor ROAF selv om du oppgir kontaktinformasjon til BDO. Husk da å velge dette alternativet under. Dersom du ikke oppgir navn eller annen kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen i saken, og vi kan heller ikke stille deg spørsmål som kan være viktige for å kunne følge opp varselet.