Risikoundersøkelsen 2019

For å kartlegge norske virksomheters vurdering av risiko og deres korresponderende risikostyring gjennomfører vi Risikoundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres årlig på tvers av bransjer og virksomhetsstørrelse.

Undersøkelsen er anonym og tar omtrent 5 minutter å besvare.

Undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med Risikokonferansen som avholdes 7. mai på Sentralen i Oslo. For mer informasjon om Risikokonferansen 2019, se www.bdo.no/risikokonferansen. Funn fra undersøkelsen vil også bli publisert der.

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen!
OVERORDNET INFORMASJON OM DEG OG DIN VIRKSOMHET