Analyse av HR-funksjonen

Hvilke digitale verktøy skaper en effektiv HR-funksjon hos din bedrift?

Denne analysen har som formål å avdekke dine behov knyttet til HR og personaladministrasjon. Analysen består av fire deler, og kartlegger informasjon om hvordan dere jobber i dag. Dette gir oss verdifull innsikt slik at vi kan stille godt forberedt i et oppfølgingsmøte med dere i etterkant. I møtet stiller vi relevante oppfølgingsspørsmål, går i dybden på deres behov og presenterer våre anbefalte løsninger, med utgangspunkt i resultatene fra denne HR-analysen.

HR1.png

Det tar rundt fem minutter å svare på spørsmålene, og det kreves noe innsikt i systemene og metodikken dere benytter for HR- og personaladministrasjon i dag. Er du BDO-kunde lagrer vi informasjonen så lenge du er kunde hos oss. Dersom du ikke er kunde hos oss i dag, lagres opplysningene i 365 dager. Deretter anonymiseres de og benyttes som statistikkgrunnlag. Hvis det er enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på hopper du bare over disse.

Når du er klar til å starte trykker du på "Neste".