Påmelding til dialogmøte i Haugesund 6. sept

Påmelding til dialogmøte i Haugesund 6. sept

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for produksjon av stor laksesmolt for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Prosjektet er finansiert av FHF og ledes av Nofima i samarbeid med NORCE, BDO, Åkerblå, Fiskaaling, UiB, UiT og Avrik. Spørreundersøkelser, intervju og dialogmøter brukes som verktøy for å samle et representativt bilde over dagens praksis.

For å komme fram til gode anbefalinger ønsker vi tett dialog med næringsaktører, for å kartlegge dagens praksis, utfordringer og ambisjoner når det hjelper produksjon av stor laksesmolt. Vi inviterer derfor til dialogmøter med oppdrettsselskap og fiskehelseansvarlige som arbeider med stor laksesmolt. I dialogmøtene vil prosjektets resultater (så langt) bli presentert og vi vil legge til rette for dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som kan resultere i en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer.

PROGRAM:

10.00 Introduksjon av prosjektet og målsetting for dagen

10.15 Presentasjon av resultater fra kartlegging av praksis

10.45 (inkl. lunsjpause) Workshop om ulike scenarioer for produksjon av stor laksesmolt

14.30-15.00 Oppsummering