Ekstern varslingstjeneste

Velkommen til vår varslingstjeneste. Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte i Usbl, i tillegg til medlemmer, beboere og kunder. Varslingstjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.

Mottatte varsler behandles innledningsvis av BDO AS. Det kan ta opptil tre virkedager før varselet blir videreformidlet til USBL.


Dersom du ønsker å melde fra om HMS-avvik i byggeprosjekter, gjøres dette i henhold til entreprenørs rutiner og systemer.

Dersom du er ansatt i Usbl og ønsker å melde fra om avvik på arbeidsplassen, forhold som berører deg som arbeidstaker eller som påvirker Usbl: Registrer en sak i Usbls interne avvik- og forbedringssystem Simployer.

Dersom du er ansatt, medlem, beboer eller kunde av Usbl, og ønsker å melde fra om brudd på lover, retningslinjer eller etiske regler som: Korrupsjon, sosial dumping, underslag, mobbing, seksuell trakassering eller andre typer økonomiske misligheter, arbeidslivskriminalitet eller forhold som er regelstridig eller ikke akseptabel atferd.

Trykk neste og følg stegene for å sende inn en varsling.