Ekstern varslingstjeneste

Velkommen til vår varslingstjeneste. Tjenesten kan benyttes til å si fra om kritikkverdige forhold, og gjelder for alle ansatte, innleide, leverandører og andre samarbeidspartnere til Stiftelsen Dam. Tjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.
Informasjon til deg som skal varsle

Kritikkverdige forhold kan innebære;

  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima og miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerhet
  • Brudd på etiske retningslinjer eller andre utilbørlige forhold

Forhold som ikke faller inn under definisjonen av kritikkverdige forhold, kan likevel være nyttige for Stiftelsen Dam i arbeidet med å forbedre våre rutiner og sikre rettferdig fordeling av tilskuddsmidler.

Dersom du ønsker at de som foretar undersøkelsene skal kunne kontakte deg, må du oppgi navn, telefon eller e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om saken eller stille deg spørsmål som kan være viktig for å undersøke de forhold du har varslet om. Hvis du velger å varsle anonymt kan det være vanskeligere å følge opp ditt varsel. Du kan også velge delvis anonymitet, der BDO vil kjenne din identitet. Stiftelsen Dam vil da ha muligheten til å kontakte deg via BDO, om det skulle være behov for det.