Saf-T kontaktskjema

Fyll inn informasjon om foretaket og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

BDO har erfaring med SAF-T og kan bistå din virksomhet i alle faser for å sikre at din virksomhet overholder de nye reglene.
Informasjon om foretaket