Varslingstjeneste

Rælingen kommunes

Velkommen til Rælingen kommunes varslingstjeneste som driftes av BDO AS. Rælingen kommune ønsker å få kunnskap om og rydde opp i eventuelle kritikkverdige forhold innen kommunens virksomhetsområder. Derfor er det lagt til rette for varsling.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor Rælingen kommune selv om du oppgir kontaktinfo til BDO, men husk da å gjøre spesielt oppmerksom på dette.