Markedsundersøkelse

Kartlegging av interesse blant nye markedsmuligheter

NCE Aquatech Cluster ønsker å kartlegge interessen blant våre medlemmer på internasjonale markedsmuligheter. Både på hvilket land som kan være interessant å undersøke nærmere, men også om det er andre oppdrettsarter enn atlantisk laks som kan være spennende å jobbe med. I tillegg ønsker vi å skaffe oversikt over hva dere ønsker fra oss, og hvilken rolle dere ønsker vi tar, sammen med dere, for å nå ut til potensielt nye markeder og arter.