Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad

Välkommen till Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion

Genom att klicka på knappen "Nästa" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på två olika sätt: Genom att fylla i formuläret på sidan eller genom att ringa, vardagar 09.00-15.00. Tel: 031-384 72 72. Detta telefonnummer är till för att lämna tips. Har du allmänna frågor eller vill ha vägledning om visselblåsning kan du vända dig till Göteborgs Stad. Tel: 031-365 00 00.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

  • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
  • Var dessa har ägt rum.
  • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka som är inblandande.
  • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
  • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.