Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad

Välkommen att lämna tips till Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion

Genom att klicka på knappen "Nästa" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på två olika sätt: Genom att fylla i formuläret på sidan eller genom att ringa, vardagar 09.00-15.00. Tel: 031-384 72 72. Detta telefonnummer är endast till för att lämna tips. Har du allmänna frågor eller vill ha vägledning om visselblåsning kan du vända dig direkt till Göteborgs Stad. Tel: 031-365 00 00 eller e-post: visselblas@stadshuset.goteborg.se.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

  • Vilken typ av missförhållanden du vill informera om.
  • Var dessa har ägt rum.
  • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka som är inblandande.
  • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
  • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållanden.

Har missförhållandet du vill anmäla skett i något av följande bolag: Boplats Göteborg, Egnahemsbolaget, Framtiden, Framtiden byggutveckling, Försäkrings AB Göta Lejon, Grefab, Göteborgs Stads Kollektivtrafik, Göteborgs Stadshus eller Störningsjouren, vennligst maila vår funktionsbrevlåda visselblas@stadshuset.goteborg.se eller ringa tel: 031-384 72 72.