Kênh Cảnh báo, dành cho Sctec ASA

English version

Chào mừng quý vị đến với Kênh Cảnh Báo của chúng tôi. Hệ thống này được BDO Forensic Services vận hành và quản trị độc lập bởi BDO AS, Na Uy, một bộ phận của công ty tư vấn và dịch vụ kế toán quốc tế BDO. Kênh Cảnh Báo của chúng tôi dành cho tất cả nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của Sctec ASA.

Trong quá trình sử dụng, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và chính xác nhất có thể. Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email, BDO sẽ thuận tiện liên hệ với quý vị theo yêu cầu. Quý vị không bắt buộc phải trả lời từng câu hỏi và có thể chọn ẩn danh cho người khác ngay cả khi quý vị cung cấp cho BDO thông tin liên hệ của mình. Nếu quý vị muốn ẩn danh với những cá nhân khác nhưng không phải với BDO, xin vui lòng cung cấp thông tin sau đây.

Nếu quý vị chấp nhận được BDO Forensic Servicesc liên hệ, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp thông tin liên hệ của mình, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về tình trạng xử lý trường hợp của quý vị hoặc hỏi quý vị những câu hỏi mật thiệt liên quan đến trường hợp quý vị đang báo cáo.