Varslingstjeneste

Romerike Avfallsforedling IKS

Velkommen til vår varslingstjeneste. Varslingstjenesten gjelder for ansatte og innleide i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Varslingstjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.

Du kan velge å være anonym overfor ROAF selv om du oppgir kontaktinformasjon til BDO. Husk da å velge dette alternativet under. Hvis opplysningene du gir ikke er tilstrekkelig utfyllende, vil BDO kontakte deg for å hente inn ytterligere opplysninger. Velger du å være anonym, vil din identitet ikke leveres ROAF uten at dette eventuelt er nærmere avklart med deg.