Anmälan om överträdelser

AF Gruppen

English version | Norsk versjon

Välkommen till vår kanal för anmälan om överträdelser som tillhandahålls av granskningsenheten i rådgivnings- och revisionsbyrån BDO AS (BDO). Denna kanal är tillgänglig för alla anställda, inhyrda arbetstagare, leverantörer, partners och kunder till AF Gruppen.

Skriv din information om händelsen du önskar anmäla så detaljerad som möjligt. Om du anger din kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress så är det enklare för BDO att ta kontakt med dig. Du måste inte svara på samtliga frågor i formuläret och du kan välja att vara anonym gentemot AF Gruppen även om du anger din kontaktinformation till BDO.

Om du önskar att bli kontaktad av granskningsenheten i BDO som genomför undersökningarna, ska du ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du inte anger din kontaktinformation kommer vi inte kunna ge dig information om status i ditt ärende eller ställa frågor som kan vara viktiga för att utreda de oegentligheter som du har tipsat om.