Varslingstjeneste

Scatec

English version

Velkommen til vår varslingstjeneste som driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS (BDO). Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, leverandører og kunder av Scatec ASA.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor Scatec selv om du oppgir kontaktinfo til BDO, men husk da å gjøre spesielt oppmerksom på dette.

Dersom du ønsker at de som foretar undersøkelsene skal kontakte deg, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.