Ekstern varslingstjeneste for Strømsgodset

Velkommen til vår eksterne varslingstjeneste. Tjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.

Gjennom varslingkanalen kan alle ansatte, innleide, leverandører, samarbeidspartnere og andre eksterne tredjeparter tilknyttet Strømsgodset varsle om kritikkverdige forhold på en sikker og trygg måte.

Informasjon til deg som skal varsle

Kritikkverdige forhold kan innebære;

  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima og miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Mobbing, trakassering eller uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerhet
  • Brudd på våre etiske retningslinjer

Dersom det varsles om forhold som ikke faller inn under definisjonen av kritikkverdige forhold, kan saken følges opp på annen måte enn hva varslingsrutinene beskriver.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Dersom du ønsker at de som følger opp varselet skal ha mulighet til å kontakte deg, må du oppgi navn og kontaktinformasjon. På den måten vil de som følger opp varselet kunne gi deg informasjon om utviklingen i saken og stille deg spørsmål som kan være viktig for å undersøke forholdene du har varslet om. Hvis du velger å være anonym kan det være vanskeligere å følge opp ditt varsel. Du kan også velge delvis anonymitet, hvor kun BDO kjenner din identitet. Strømsgodset vil da ha muligheten til å innhente ytterligere informasjon fra deg via BDO.

English version