Meld din interesse til deltakelse i dialogmøte i FHF-prosjektet "Beste praksis for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus (LUSEPRAKSIS)"

FHF-prosjektet LUSEPRAKSIS (prosjektnr. 901858) har som formål å utvikle en "beste praksis" for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med ivaretakelse av god dyrehelse- og velferd. Den beste praksisen etableres med utgangspunkt i ulike publiserte kilder og den operative, erfaringsbaserte kunnskapen som finnes hos relevante næringsaktører.

Prosjektgruppen ønsker å invitere til dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap og innspill på første versjon av beste praksis. Dialogmøter gjennomføres i Q1 2024.

Ved å sende inn skjema melder du din interesse for å delta.
Sted og Agenda: vil komme i møteinnkalling....
Ved interesse for deltakelse, vennligst fyll ut påmeldingsskjema med nødvendig informasjon. Nærmere informasjon vil følge.