Undersøkelse: Bærekraftige aktiviteter i NCE Aquatech Cluster

Undersøkelse: Bærekraftige aktiviteter i NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster har siden oppstart i 2017 jobbet for økt bærekraft i vår sektor, gjennom en rekke ulike tiltak som blant annet kurs, bærekraftsnettverk, innovasjon- og forskningsprosjekter mv. Vår nye nettside (www.aquatechcluster.no) er nå bygd opp for å vise fram mer av aktiviteten som skjer i regi av klyngen, men i tillegg har vi et mål, i vår strategi, om å synliggjøre mer av aktiviteten som skjer ute hos våre medlemsbedrifter.

For å kunne vise fram hva som skjer blant våre medlemsbedrifter, har vi nå utviklet en spørreundersøkelse med mål om å avdekke aktivitet, eller manglende aktivitet i vår medlemsmasse. Undersøkelsen har kun som formål å avdekke om det gjennomføres prosjekter eller andre aktiviteter innenfor de tre dimensjonene for bærekraft; miljø og klima; samfunn; og økonomi – og tar ikke for seg «hva som skjer» eller «hvilken påvirkning» aktivitetene har.

Undersøkelsen er forventet å ta ca. 10 minutter å besvare, og det er kun mulig med en besvarelse per bedrift. Om du ikke er riktig person til å svare på denne hos dere, ber vi om hjelp til å sende denne til riktig mottaker (undersøkelsen er sendt til registrert hovedkontakt).

På forhånd takk for din deltakelse!

Spørsmålene er formulert slik at vi etterspør om bedriften har prosjekter eller aktiviteter innenfor ulike tema, men andre formuleringer forekommer. De fleste spørsmål leses derfor "Har bedriften prosjekter/aktiviteter ..."

Eksempel spørsmål 1: "Har bedriften prosjekter/aktiviteter innenfor effektivisering og utvilking av produksjon?"

Spørsmål 1-6 omhandler tema innen bærekraftdimensjonen for økonomi. Spørsmål 7-21 omhandler tema innen bærekraftdimensjonen for miljø og klima. Spørsmål 22-31 omhandler tema innen bærekraftdimensjonen for samfunn.