Varslingstjeneste

for AF Gruppen

English version | Svensk version

Velkommen til vår varslingstjeneste som driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS (BDO). Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, innleide arbeidstakere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder av AF Gruppen.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor AF Gruppen selv om du oppgir kontaktinfo til BDO, men husk da å gjøre spesielt oppmerksom på dette.

Dersom du aksepterer å bli kontaktet av granskningsenheten i BDO som foretar undersøkelsene, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.