#BlåBærekraft 2024 - Bærekraftsrapportering

Dette er en glimrende mulighet for å komme i forkant med rapporteringen. Vi ønsker å samle dedikerte bedrifter innen havbruksnæringen i nettverket #BlåBærekraft for kunnskapsheving og erfaringsdeling på hvordan man arbeider med bærekraftsrapportering.

Du og din virksomhet får mulighet til å være en sentral deltaker i et nettverk bestående av deltakere som står i samme situasjon og med tilsvarende ambisjoner for sin virksomhet. Vi anbefaler at dere stiller med 2-3 ressurser fra virksomheten for å kunne jobbe godt og hensiktsmessig med oppgavene i samlingene.
Sammen med andre kan du og din virksomhet diskutere fremgangsmåter og løsninger, skape felles forståelse og inspirere hverandre til å bli bedre på bærekraftsrapportering i havbruksnæringen.

Vår ambisjon er at din virksomhet skal få kunnskap om hvordan man skal forholde seg til bærekraftsrapportering i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Gjennom en stegvis og praktisk gjennomgang av rapporteringsprosessen. Vi inviterer dermed til sammen til fem halvdagssamlinger som bygges opp etter rapporteringsprosessen. Her kan dere selv velge hvilke samlinger dere ser som hensiktsmessige å delta på etter egne behov.


Vi ønsker å vite hvor langt dere er kommet i gang med bærekraftsrapportering: