Påmelding til digitalt dialogmøte 29. september - Storsmolt

Påmelding til digitalt dialogmøte i prosjektet "Kunnskapskartlegging - Produksjon av stor laksesmolt"

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for produksjon av stor laksesmolt for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Prosjektet er finansiert av FHF og ledes av Nofima i samarbeid med NORCE, BDO, Åkerblå, Fiskaaling, UiB, UiT og Avrik. Spørreundersøkelser, intervju og dialogmøter brukes som verktøy for å samle et representativt bilde over dagens praksis.

For å komme fram til gode anbefalinger ønsker vi tett dialog med næringsaktører, for å kartlegge dagens praksis, utfordringer og ambisjoner når det hjelper produksjon av stor laksesmolt. Vi inviterer derfor til digitalt dialogmøte med oppdrettere og fiskehelseansvarlige som arbeider med stor laksesmolt. I dialogmøtet vil prosjektets resultater (så langt) bli presentert og vi vil legge til rette for dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som kan resultere i en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Fokus for dette dialogmøte blir være rettet mot Færøyene og hvordan de produserer storsmolt. Her ønsker vi å dele erfaringer og kunnskap på tvers av landegrensene for å lære av hverandre.

Rúni Dam fra Avrik spf på Færøyene vil holde et innlegg om produksjon på Færøyene som vil være en innledning til gruppearbeid og diskusjon.

PROGRAM:

10.00 Introduksjon av prosjektet og målsetting for dagen

10.10 Presentasjon av resultater fra kartlegging av praksis

10.30 Presentasjon fra Færøyene, Rúni Dam

11.30 Lunsj

12.00 Workshop del 1 m/ oppsummering

13.05 Pause

13.15 Workshop del 2 m/oppsummering

14.20 Avslutning