Varslingstjeneste Bane NOR

for Bane NOR

Change language

Velkommen til vår varslingstjeneste. Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, leverandører, kunder og brukere av Bane NOR, og driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.


 •   Er du kunde av Bane NOR, og ønsker å melde fra om:

  Mangler ved fasiliteter, hærverk, problemer med parkering, støy eller andre forhold knyttet til kunde- og trafikkinformasjon.

  Ta kontakt med kundesenteret vårt ved å klikke her.

 •   Er du ansatt i Bane NOR eller en av våre leverandører, og ønsker å melde fra om forhold som:

  Påvirker din eller andres sikkerhet, har eller kunne føre til skade på person, miljø eller eiendom, representerer avvik fra interne eller eksterne revisjoner, tilsyn, vernerunder, eller liknende eller andre forhold som ellers bør forbedres for å sikre etterlevelse av interne rutiner, forebygge skader eller øke sikkerheten.

  Registrer en sak i vårt avvikshåndteringssystem Synergi ved å klikke her.

 •   Er du en ansatt, leverandør, kunde eller bruker av Bane NOR, og ønsker å melde fra om brudd på lover, retningslinjer eller etiske regler som:

  Korrupsjon, sosial dumping, underslag, mobbing, seksuell trakassering eller andre typer økonomiske misligheter, arbeidslivskriminalitet eller forhold som er regelstridig eller ikke akseptabel atferd.

  Følg stegene under for å sende inn en varsling.


Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Hvis du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt med deg. Du må ikke svare på alle spørsmålene dersom du ikke ønsker det, og du kan velge å være anonym overfor Bane NOR selv om du oppgir kontaktinfo til BDO. Husk da å gjøre spesielt oppmerksom på dette ved å klikke i boksen under.Informasjon om deg som varsler
Dersom du ønsker at de som foretar undersøkelsene skal kontakte deg, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir ditt navn eller annen kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen i saken. Vi kan heller ikke stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.