Velkommen til Backes varslingstjeneste

Velkommen til vår varslingstjeneste som driftes av BDO AS. Varslingstjenesten gjelder for alle medarbeidere i Backe, samt Backes leverandører og samarbeidspartnere.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor Backe selv om du oppgir kontaktinfo til BDO, men husk da å gjøre spesielt oppmerksom på dette.