Fet kommunes eksterne varslingstjeneste

Velkommen til Fet kommunes eksterne varslingstjeneste. Denne varslingstjenesten driftes av BDO compliance og gransking.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Oppgir du kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for BDO å ta kontakt. Du kan velge å være anonym overfor Fet kommune selv om du oppgir kontaktinfo til BDO.
Dersom du ønsker at de som foretar undersøkelsene skal kontakte deg, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.
Informasjon om deg som varsler
Dersom du ikke ønsker å være anonym kan du oppgi opplysningene under.