Varslingstjeneste

Du har nå kommet til Sporveien Oslo AS sin varslingstjeneste som opereres av revisjons- og rådgivningsselskapet BDO AS. Varslingstjenesten gjelder eventuelle kritikkverdige forhold i Sporveien Oslo AS, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vennligst legg inn din informasjon så korrekt som mulig. Hvis du vil varsle anonymt må du ikke oppgi navn og kontaktinformasjon. Du kan også velge å oppgi identitet til BDO, men fortsatt være anonym overfor Sporveien Oslo AS. Ønsker du det, må du særskilt gjøre oppmerksom på det. Din identitet vil holdes skjult.